Přejít k hlavnímu obsahu

Vzdělávání

Z vlastní zkušenosti víme, že pravděpodobnost využití nové dovednosti v každodenním životě zvyšuje prožitek, vlastní zkušenost. Proto vám chceme nabídnout praktické workshopy, kde si můžete psychotělocvik a všechny pomůcky vyzkoušet. Osvojíte si různé typy relaxačních a pohybových cvičení. Získáte nápady, jak podporovat v relaxaci a zdravém pohybu děti a dospívající.

 

Akreditovaný kurz pro pedagogy, psychology, sociální pracovníky, zájemce o téma práce s tělem a emocemi, psychohygiena, relaxace.

workshop Dechová a relaxační cvičení pro uvolnění emočního napětí

Název kurzu: Dechová a relaxační cvičení pro uvolnění emočního napětí

Cílem kurzu: je osvojit si soubor nástrojů, které pomohou uvolnit tělo a uklidnit mysl. Jedná se o pohybová, relaxační a dechová cvičení, uzpůsobená pro práci s dětmi. Využijí je dospívající i dospělí. Cvičení jsou primárně určená k rychlému zklidnění se na fyzické i psychické úrovni, k pravidelné psychohygieně, jsou to užitečné nástroje pro práci s emocemi.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Počet účastníků: max. 15

Realizace: Praha

Další informace: akreditace MPSV a MŠMT

Kurz je realizován ve spolupráci se vzdělávacím a poradenským centrem Velký Vůz sever, podrobnější informace naleznete zde: https://www.velkyvuz-sever.cz/events/novy-kurz-dechova-a-relaxacni-cviceni-pro-uvolneni-emocniho-napeti/

 

 

Čtyřhodinový workshop pro školy a instituce.

workshop Psychotělocvik - relaxační cvičení pro zvládání stresu a emocíNázev workshopu: Psychotělocvik - relaxační cvičení pro zvládání stresu a emocí

Cíl workshopu: Vyzkoušíte si jednoduchá cvičení, která vedou k uvolnění. Během workshopu vám představíme základní principy pro práci s napětím, k uvolnění a regulaci emocí využijeme pohyb, dech a imaginaci. Workshop má za cíl podpořit uživatelé našich pomůcek k jejich aktivnímu zapojení do praxe v rámci své vlastní psychohygieny nebo do práce s klienty.

Rozsah workshopu: 4 hodiny

Počet účastníků: max. 20

Realizace: aktuálně nabízíme workshopy po domluvě pro pracovní kolektivy, pedagogy, psychology, zdravotnická zařízení, od školného roku 2021/2022 plánujeme nabídnout workshop rodičům a dalším zájemcům o relaxaci.

 

 

 

Ochutnávkový workshop vhodný pro konference, sympozia, větší setkání pedagogů, terapeutů, lektorů jógy apod. Nabízíme témata: praktická psychohygiena, práce s tělem, relaxace pro děti, dospívající i dospělé, emoce, stres, psychosomatické souvislosti.

Název workshopu: bude přizpůsoben tématu a potřebám akce

Cíle workshopu: Nabízíme praktický relaxační workshop, kde budou mít účastníci prostor zapojit svůj dech a tělo, vyzkouší si práci s napětím a uvolněním, pestrá pohybová, dechová a relaxační cvičení, získají praktické zkušenosti.

Rozsah workshopu: 1,5 hodiny

Počet účastníků: max. 20

Realizace: místo konání akce