Přejít k hlavnímu obsahu

Inspiromat na konferenci O nadání

Inspiromat stánek na konferenci o nadání

Ve středu 20. 10. 2021 jsme se s velkou chutí zúčastnili konference zaměřené na podporu nadaných dětí v Liberci. Přijali jsme pozvání nabídnout zde pedagogům a rodičům nadaných dětí relaxační pomůcky a realizovat dva ukázkové workshopy. Celou akci jsme si moc užili a byla pro nás velmi inspirativní.

Vysoké nadání je dar, díky kterému může dítě skvěle studovat a plně se realizovat ve vybrané oblasti. Zároveň může nadání přinášet velkou citlivost, silné prožívání emocí, stres z tlaku na výkon a úspěch, mnohé další psychické nebo psychosomatické obtíže. Proto vnímáme jako důležité nabízet nadaným dětem i dospělým, které se o ně starají, nápady a prostor pro uvolnění, zklidnění, odpočinek bez potřeby výkonu. Domníváme se, že je třeba nadané děti podporovat a vést k vytvoření psychohygienických návyků a rituálů, které jim nyní i v budoucnu umožní prožívat spokojenější a radostnější život. Zároveň je důležité nabízet dětem i jejich rodičům a pedagogům účinné nástroje pro práci s emocemi a stresem.

Zajímavé informace o nadaných dětech najdete na:

http://zvidavi.cz/

https://drive.google.com/…VPM

Děkujeme paní Marii Kašparové a paní Evě Duškové za možnost nabídnout na konferenci naše hravé, relaxační nápady všem zájemcům. 
Náš velký dík patří paní Pavle Šimánkové, ředitelce PPP Česká Lípa, za podporu v šíření INSPIROMATU mezi pedagogy.