Přejít k hlavnímu obsahu

Vnímání těla a dechu

Vnímání těla a dechu

Abychom mohli opravdu uvolnit tělo i mysl, je třeba nejprve se na tělo začít soustředit.

Řada lidí své tělo během dne vůbec nevnímá. Všimnou těla až ve chvíli, kdy mají hlad, žízeň, jsou unavení. Mnohdy i tyto signály přejdou a dál zůstávají v hlavě, zahlcení myšlenkami a povinnostmi. Své tělo začnou opravdu vnímat, až když přijde nějaká bolest, nemoc nebo úraz. Pak se teprve zastaví a zaposlouchají se, co jim jejich tělo vlastně říká. 

Tělo stejně jako dech stačí na začátku jen pozorovat. Všímej si částí těla, kde vnímáš napětí, kde uvolnění, kde tíhu a kde lehkost, kde cítíš teplo nebo chlad. Postupně se ti zvýší citlivost a některé jeho signály a potřeby začneš vnímat dříve a lépe jim rozumět. Zkus sledovat, kde v těle cítíš různé emoce, kde cítíš vztek, kde strach, smutek nebo radost? Co tělo dělá při těchto emocích?

Dech a jeho kvalita, hloubka nebo povrchnost tě upozorní, zda jsi v napětí, zda se chystáš pod vlivem emoce k akci nebo relaxaci. Zpočátku stačí dech jen pozorovat, nechat plynout a postupně společně s nádechem a výdechem pozorovat každou část těla.

V základní sadě Inspiromatu se prohlubuje vnímání těla i dechu přirozeně u všech pohybových a dechových cvičení, je zde však několik relaxací, které jsou pro vnímání těla i dechu dle našeho názoru velmi užitečné - např. procházka tělem (kartička 8), zahřívací relaxace (kartička 11), blesková relaxace (kartička 13)

Tip: Vyzkoušej naši oblíbenou kombinaci z kartičky 13: cvik hora - nácvik přirozeného, uvolněného stoje, s cílem narovnat se, uvědomit si spojení se zemí, vytažení do výšky, otevřený hrudník, ramena od uší. Poté propoj horu s  bleskovou relaxací – rychle, bleskově projdi celé tělo a uvědom si, kde je v napětí, kde uvolněné. Provádíme jí ve stoje, důležitá je pravidelnost, kdykoliv se budeš chtít rychle vrátit pozorností do těla, začni bleskovou relaxací. Brzy pocítíš, že se ti díky rychlému jednoduchému cvičení a především jeho opakování citlivost ke svému tělu prohloubí.